Anläggningar

Anläggningar

ABT Bolagen har i Stockholmsområdet 3 anläggningar. I Största möjliga mån försöker vi återanvända det inkommande materialet genom att bearbeta det så lite som möjligt.

Våra erfarenheter sträcker sig över vitt skilda områden som byggnation av golfbanor, skidanläggningar, rekreationsområden, industriområden och förbättrad jordbruksmark.

Vi har flera återvinningsstationer runt om i Mälardalen. Det optimerar transporterna då vi tar emot schaktmassor från dig och berörda kommuner.

Ullna, Täby

ABT har sedan år 2000 drivit denna anläggning som tidigare även innehöll deponi.
Idag hanteras asfalt, betong, jord och bergmassor. Dessa material förädlas och blir beståndsdelar i de produkter som skapas för marknaden i form av kross- och jordprodukter.

Hela deponiområdet har kommunen för avsikt att i framtiden kunna använda som ett rekreationsområde. I denna process är vi på ABT kommunen behjälpliga för att tillsammans kunna skapa de bästa förutsättningarna.

Norrsätra, Sollentuna

På anläggningen Norrsätra tar vi idag emot entreprenadberg som förädlas och återförs ut på marknaden. Platsen där verksamheten bedrivs ligger inom utvecklingsområdet Väsjön, vilket vi exploatering skapar stora förutsättningar för att kunna minska transporterna och därmed utsläppen till miljön. Inom Väsjön förbereds det för cirka 4 400 bostäder och första inflyttningen beräknas ske 2019 och pågå till 2028.

I Norrsätra finns det ett ABT Café där chaufförer, åkare och kunder är välkomna in för att äta, dricka och umgås.

Öppettider Café Norrsätra

Kungsängen, Upplands Bro

Verksamheten har funnits sedan 2016 då vi påbörjade intag av berg från omkringliggande byggprojekt. På anläggningen i Kungsängen tar vi emot entreprenadberg som förädlas och återförs ut på marknaden till närliggande byggprojekt.

I Kungsängen finns det ett ABT Café där chaufförer, åkare och kunder är välkomna in för att äta, dricka och umgås.

Öppettider Café Kungsängen

.

Ekobacken, Gustavsberg – STÄNGT

Ekobacken är ett stort exploateringsområde i Gustavsberg i anslutning till väg 222 som påbörjades redan 2009. I området idag har verksamheter som bussdepå, värmeverk och bygghandlare flyttat in i de kvarter som är färdigställda.

Vår verksamhet idag består av terassering av kvartersmark åt JM Entreprenad. Det överskott av bergmaterial som uppstår förädlar vi och återför ut på marknaden till närliggande byggprojekt för att minska transporter och därmed miljöpåverkan.

Akalla, Stockholm – STÄNGT

Sedan 2017 har vi varit på plats i Akalla för byggnationen av projekt Förbifart Stockholm. I Akalla, med Zublin som entreprenör, förädlar vi och återför bergmaterial till projektet samt närliggande byggprojekt. Berget har sitt ursprung från entreprenaden men även omkringliggande projekt.

På delprojektet i Akalla har vi losshållit 1,2 miljoner ton berg och merparten av berget återvinns på plats.

Österåkers Golfbana – STÄNGT

Tillsammans med våra samarbetspartners är vi en del av ombyggnationen av Österåkers golfbana som är designad av Henrik Stenson, professionell golfspelare. Henrik Stenson har bland annat vunnit British Open. Banan bygger vi av återvunna schaktmassor från våra andra projekt, bland annat Förbifart Stockholm.

Ombyggnationen påbörjades i december 2016 och kommer att bestå av två 18-hålsbanor, Österled och Västerled. Österled beräknas bli klar år 2019 och Västerled beräknas bli klar år 2022. Sedan projektet startades har det körts in ca. 600 000 kubik schaktmassor som är kuperingen av banan Österled. Ungefär samma volym beräknas kunna hanteras på Västerled.

 


Example photo

Jens Asp

Försäljningschef
Example photo

Johan Engberg

Kalkylchef
Example photo

Lars Vernersson

Säljare
Example photo

Mattias Flink

Säljare