Krossproduktion

Krossproduktion

Med mobila krossverk producerar vi material nära dig och dina projekt, oavsett plats. Det minskar behovet av transporter, med fördelar för både ekonomi och miljö. Krossverken är i alla storlekar – från minsta tänkbara till de största möjliga. Vi har även siktar, sorteringsverk och större entreprenadmaskiner. Det ger oss tillgång till rätt kapacitet i varje uppdrag.

Våra erfarna medarbetare etablerar snabbt resurserna på nya platser. Vi anpassar löpande både maskiner och bemanning efter behoven. Det ger rätt kapacitet för effektiv och kvalitetssäkrad produktion av CE-märkt material.

Krossproduktionen är sprungen ur Schaktteknik i Uppsala AB – ett mobilkrossföretag med rötter i Alunda. Verksamheten startade 1990 och är numera ett helägt dotterbolag till ABT. Numera bedrivs verksamheten direkt i ABT.


Example photo

Tomas Trång

Platschef Krossning
Example photo

Håkan Blomdin

Projektchef Krossning
Example photo

Johan Engberg

Kalkylchef
Example photo

Lars Vernersson

Säljare
Example photo

Mattias Flink

Säljare